WOW Studiedag


Evenementgegevens

  • Datum:

W.O.W. studiedag, alles over Werken aan Optimaal paard Welzijn
 
Het welzijn van het paard staat breed ter discussie, steeds vaker klinken er geluiden als; ‘Is paardrijden nog wel van deze tijd’? ‘Moeten we er mee stoppen’? ‘Ja’, zullen de critici zeggen. ‘Nee’ zal het klinken uit de monden van zeer veel liefhebbers; eigenaren, lesgevers, ruiters, therapeuten en coaches die dagelijks hun best doen voor en samen met dit prachtige dier. Toch wordt het zoetjes aan, zelfs in de paardenwereld, duidelijk dat het tijd wordt voor een nieuw geluid, een frisse wind. Kunnen we het beter doen, wat zien we als we letterlijk door de ogen van het paard kijken?’ ‘Kunnen we de relatie tussen het paard en de mens opnieuw uitvinden’? Volgens zo’n 250 internationale wetenschappers verzameld in de internationale wetenschappelijke vereniging International Society for Equitation Science (ISES) zouden paarden gebaat zijn bij een minder dominerende manier van opvoeden en trainen. Ook aan essentiële basis behoeftes, die noodzakelijk zijn om optimaal te kunnen functioneren als paard, kunnen we beter tegemoetkomen sinds we gewoon meer weten. Door het toepassen van deze inzichten kunnen we voor paarden een groot verschil maken in de manier waarop ze hun omgeving, een training (of een buitenrit) ervaren. Kunnen we het voor het paard leuker maken dan het nu is? Ja dat kan, zegt de wetenschap! En dan volgt er een serieus verhaal met veel details en moeilijke woorden…
 
Bij ISES hebben ze daar iets op bedacht! Omdat wetenschappers ook wel weten dat ze dingen soms veel te ingewikkeld uitleggen is er een heel bijzondere ‘poster wedstrijd’ wereldwijd uitgeschreven. De opdracht luidde: ‘maak een poster die opvalt en leg moeilijke dingen makkelijk uit’.
 
De uit Nederland afkomstige inzending ‘W.O.W. Working on Optimal equine Welfare’ (Anne Muller, Machteld van Dierendonck en Pascale Nales (grafics)) trok direct de aandacht van de internationale academische jury. De W.O.W. poster geeft handen en voeten aan de wetenschappelijke principes van ISES. Praktische uitgangspunten voor zowel de dagelijkse routine als voor het leveren van een sublieme prestatie. Wat is fatsoenlijk en waar zit de grens die we niet willen overschrijden? Zonder moeilijke woorden, met een scheutje humor en honderd aansprekende afbeeldingen. Op de W.O.W. studiedag vertellen we er veel meer over. Een waardevolle dag voor iedereen die meer wil weten over hoe paarden denken, leren en wat ze daarvoor van ons nodig hebben.
 
De Engelstalige W.O.W. poster zal binnenkort door ISES gepubliceerd worden als FREE DOWNLOAD op www.equitationscience.com. Deze poster maakt onderdeel uit van een breed pakket aan leermiddelen en handige tools.
Meer weten over WOW, Werken aan Optimaal paard Welzijn? Tegelijk met Engelstalige versie komt er een Nederlandse vertaling vrij te downloaden online. Hou facebook in de gaten, wordt vervolgd!
 
Kosten van deze studiedag bedragen 55,-.